TJÄNSTER

CANATOs styrka ligger i nästan tre decenniers erfarenhet inom mjukvaruutvecklingsindustrin i en mängd olika roller, i en mängd olika företag & branscher och med en mängd olika metodiker & verktyg.

CANATO har byggt upp en djup förståelse och kompetens för hela mjukvaruutvecklingscykeln från krav via utveckling och verifiering till livesättning och efterföljande drift, underhåll och support med tidsenliga processer och verktyg.

CANATO kan därför erbjuda ett brett spektrum av tjänster genom konsulting, coachning eller utbildning inom områden som:

Verksamhets- & Processutveckling

Identifiering, kartläggning, modellering och dokumentation av verksamhetsprocesser och arbetsflöden med stöd av t.ex. CMMI, Six Sigma, BPM m.fl.

Kvalitetsutveckling & Styrning

Kundfokus, processinriktning, mätning & analys, internrevision, förbättringsarbete och ledningsansvar med sikte på ISO 9001, ITIL eller lliknande.

Agil Projekthantering

Agil krav- och resurshantering, iterativ, testdriven utveckling med influenser från Scrum, Kanban, RUP m.fl.

Produkt- & Releasehantering

Produktstrategi, releasehantering, branchning, paketering, spårbarhet samt ändringshantering.

Ärende- & Informationshantering

Ärendesystem, ärendeklassificering (krav, buggar, avvikelser, incidenter), formulär, arbetsflöden, dokumentidentifiering, revisionshantering, åtkomst och lagring.