"They don't make 'em like they used to - they make them better then before!"
Peter Cetera, Chicago

Datasystem har utvecklats sedan 50-talet och därefter har arbetssättet förändrats enormt både vad gäller metoder och tekniker. Global och omedelbar systemåtkomst ställer krav på ökad produktivitet, kortare ledtider och bättre kvalitet.

Individer, processer och verktyg måste anpassas efter dessa förhållanden med lättrörlighet, iterativ utveckling och ständiga förbättringar som ledord.

CANATO har varit med på denna resa, om än inte sedan jukeboxen gick varm, så från mitten av 80-talet och har arbetat inom mjukvarurelaterade områden med verksamhets-, process- och kvalitetsutveckling, systemutveckling och verifiering samt projektledning och utbildning.

CANATO förstår att mixa den gamla och nya skolan i rätt proportioner efter ert företags verksamhet, förutsättningar och vision.